ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
162 Tilleggsinnhold – egenskaper
Bruk med <ResourceVersionFeatureType> <x442>
10
162 05 Nedlastbar fil: omtrentlig størrelse i megabyte
<ResourceVersionFeatureValue> inneholder et desimaltall (anbefalt kun en desimal, dvs. 1.7, ikke 1.7462 eller 1.75MB)
11 17

versjonsdetaljer