ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
162 Tilleggsinnhold – egenskaper
Bruk med <ResourceVersionFeatureType> <x442>
10
162 01 Filformat
<ResourceVersionFeatureValue> inneholder koder fra liste 178
10 11
162 02 Bilde: høyde i piksler
<ResourceVersionFeatureValue> inneholder et heltall
10 11
162 03 Bilde: bredde i piksler
<ResourceVersionFeatureValue> inneholder et heltall
10 11
162 04 Filnavn
<ResourceVersionFeatureValue> inneholder filnavnet til <SupportingResource>
11 44
162 05 Nedlastbar fil: omtrentlig størrelse i megabyte
<ResourceVersionFeatureValue> inneholder et desimaltall (anbefalt kun en desimal, dvs. 1.7, ikke 1.7462)
11 17
162 06 MD5 hash value
Kan brukes for å sjekke ressursen som er blitt lastet ned
12
162 07 Nedlastbar fil: eksakt størrelse i bytes
<ResourceVersionFeatureValue> inneholder et heltall
17
162 08 SHA-256 hash value
Kan brukes for å sjekke ressursen som er blitt lastet ned
28

versjonsdetaljer