ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
161 Tilleggsinnhold – format
Bruk med <ResourceForm> <x441>
10
161 03 Applikasjon som kan inkluderes på nettsted
Applikasjon som kan inkluderes på tredeparts nettsted. Som kode 02, men kan ha innhold av typen JavaScript, Flash osv.
10 12

versjonsdetaljer