ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
161 Tilleggsinnhold – format
Bruk med <ResourceForm> <x441>
10
161 01 Lenkbar ressurs
Ressurs som er tilgjengelig via lenke
10 12
161 02 Nedlastbar fil
Fil som kan lastes ned for bruk av tredjepart. Sjekk <ContentDate> for informasjon om når ressursen sist har blitt oppdatert
10 12
161 03 Applikasjon som kan inkluderes på nettsted
Applikasjon som kan inkluderes på tredeparts nettsted. Som kode 02, men kan ha innhold av typen JavaScript, Flash osv.
10 12

versjonsdetaljer