ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
16 Work identifier type
Bruk med <WorkIDType> <b201>
16 15 ISBN-13
13-character ISBN of manifestation of work, when this is the only work identifier available (13 digits, without spaces or hyphens)
7

versjonsdetaljer