ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
16 Work identifier type
Bruk med <WorkIDType> <b201>
16 06 DOI
Digital Object Identifier (variable length and character set)

versjonsdetaljer