ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
16 Work identifier type
Bruk med <WorkIDType> <b201>
16 01 Proprietær
Merk at <IDTypeName> er obligatorisk med proprietære identifikatorer
16 02 ISBN-10
10-character ISBN of manifestation of work, when this is the only work identifier available – now DEPRECATED in ONIX for Books, except where providing historical information for compatibility with legacy systems. It should only be used in relation to products published before 2007 – when ISBN-13 superseded it – and should never be used as the ONLY identifier (it should always be accompanied by the correct GTIN-13 / ISBN-13 of the manifestation of the work)
14
16 06 DOI
Digital Object Identifier (variable length and character set)
16 11 ISTC
International Standard Text Code (16 characters: numerals and letters A-F, unhyphenated)
16 15 ISBN-13
13-character ISBN of manifestation of work, when this is the only work identifier available (13 digits, without spaces or hyphens)
7
16 18 ISRC
International Standard Recording Code
7
16 32 GLIMIR
Global Library Manifestation Identifier, OCLC’s ‘manifestation cluster’ ID
34
16 33 OWI
OCLC Work Identifier
34

versjonsdetaljer