ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
159 Tilleggsinhold – modus
Bruk med <ResourceMode> <x437>
10
159 01 Applikasjon
An executable together with data on which it operates
10
159 02 Lyd
Lydinnspilling
10
159 03 Bilde
Stillbilde
10
159 04 Tekst
Lesbar tekst, med eller uten bilder osv
10
159 05 Video
Med eller uten tilhørende lyd
10
159 06 Multi-mode
Nettsted eller annen tilleggsressurs som har innhold på ulike former og formater
10

versjonsdetaljer