ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
159 Tilleggsinhold – modus
Bruk med <ResourceMode> <x437>
10
159 01 Applikasjon
Kjørbar applikasjon
10
159 02 Lyd
Lydinnspilling
10
159 03 Bilde
Stillbilde
10
159 04 Tekst
Lesbar tekst, uten tilhørende illustrasjoner
10
159 05 Video
Levende bilder, med eller uten tilhørende lydspor
10
159 06 Multi-mode
Nettsted eller andre ressurser som leverer innhold av flere typer
10

versjonsdetaljer