ONIX kodelister, utgave 45

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
159 Tilleggsinhold – modus
Bruk med <ResourceMode> <x437>
10
159 01 Applikasjon
An executable together with data on which it operates
10
159 02 Lyd
A sound recording
10
159 03 Bilde
A still image
10
159 04 Tekst
Readable text, with or without associated images etc
10
159 05 Video
Moving images, with or without accompanying sound
10
159 06 Multi-mode
A website or other supporting resource delivering content in a variety of modes
10

versjonsdetaljer