ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
158 Tilleggsinhold – typer
Bruk med <ResourceContentType> <x436>
10
158 45 Midlertidig bilde
Bilde som kan brukes til markesføringsformål istedenfor et omslagsbilde, KUN der omslagsbildet ikke er tilgjengelig. Vanligvis består denne denne typen bilder av logoer, kunstneriske illustrasjoner eller et uferdig omslagsbilde. Avsender bør sikre at dette bildet fjernes fra Onix-posten så snart et omslagsbilde er tilgjengelig. Mottakere må sikre at dette bildet erstattes av omslagsbildet når dette leveres
46

versjonsdetaljer