ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
158 Tilleggsinhold – typer
Bruk med <ResourceContentType> <x436>
10
158 42 Beskrivelse av samling/serie (collection)
Beskrivende tekst som kan lastes ned som egen fil, og som ikke er en del av Onix-posten. Tilsvarer kode 17 i liste 153
40

versjonsdetaljer