ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
158 Tilleggsinhold – typer
Bruk med <ResourceContentType> <x436>
10
158 01 Omslagets forside
2D
10
158 02 Omslagets bakside
2D
10
158 03 Omslag / pakke
Inkluderer 3D
10
158 04 Bilde av bidragsyter
Fotografi eller portrett av bidragsyter(e)
10
158 05 Seriebilde / kunstverk 10
158 06 Serielogo 10
158 07 Produktbilde / kunstverk
For example, an isolated image from the front cover (without text), image of a completed jigsaw
10 50
158 08 Produktlogo 10
158 09 Vareeiers logo 10
158 10 Forlagets logo 10
158 11 Intervju med bidragsyter 10 12
158 12 Presentasjon av bidragsyter
Presentasjon av og/eller kommentar om bidragsyter
10 12
158 13 Bidragsyteren leser 10 12
158 14 Bidragsyters kalender
Lenke til kalender i iCalender-format
10 12
158 15 Innholdseksempel
F.eks. et kort utdrag, teksteksempel eller et komplett kapittel, skjermbilder eller gjengivelse av hele sider
10
158 16 Widget
Bla-i-boka
10
158 17 Anmeldelse
Anmeldelse som kan lastes ned som egen fil, og som ikke er en del av i Onix-posten. Tilsvarer kode 06 i liste 153
10 11
158 18 Andre kommentarer / diskusjoner 10
158 19 Guide for lesesirkler 10
158 20 Lærerveiledning
Inkluderer alle lærerressurser
10
158 21 Featureartikkel
Artikkel tilgjengeliggjort av utgiver
10
158 22 Intervju med oppdiktet / skjønnlitterær person
‘Intervju’ med en ‘person’ fra en skjønnlitterær utgivelse
10
158 23 Skjermsparer / bakgrunnsbilde 10
158 24 Pressemelding 10
158 25 Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse som kan lastes ned som egen fil, og som ikke er en del av Onix-posten. Tilsvarer kode 04 i liste 153
11
158 26 Boktrailer
Markedsføringsvideo (eller -lydinnspilling)
11
158 27 Miniatyrbilde (av omslaget)
Bruk kode 01 for alle nye miniatyrbilder
14
158 28 Alt innhold
Alt innhold i produktet, eller selve produktet, tilgjengeliggjort for f.eks. å støtte fulltekstsøking eller indeksering
17
158 29 Komplett omslag
Inkluderer omslaget forside, bakside, rygg og eventuelle innbretter
17
158 30 Merkevarelogo 20
158 31 Beskrivelse
Beskrivende tekst som kan lastes ned som egen fil, og som ikke er en del av Onix-posten. Tilsvarer kode 03 i liste 153
27
158 32 Register
Register som kan lastes ned som egen fil, og som ikke er en del av Onix-posten. Tilsvarer kode 15 i liste 153
27
158 33 Studentguide
Inkluderer alle studentressurser
30
158 34 Utgivers katalog
Katalog som presenterer forlagets utgivelser, enten levert som PDF eller i et annet digitalt format
31
158 35 Online bannerannonse
Bannerannonse for produktet
31
158 36 Online reklameside
Tysk ‘Bühnenbild’
31
158 37 Reklamekampanjemateriell
F.eks. plakater, logoer, bannere som kan brukes i forbindelse med et markedsføringsarrangement
31
158 38 Digitalt anmeldereksemplar
Bruk kan være begrenset til spesifikke lesere/anmeldere
31
158 39 Instruksjonsvideo
F.eks. en video som viser hvordan man skal bruke produktet
32
158 40 Errata 39
158 41 Introduksjon
Introduksjon, forord eller annet tekstmateriale som er plassert før produktets hovedtekst og som er tilgjengelig som en egen fil
40
158 42 Beskrivelse av samling/serie (collection)
Beskrivende tekst som kan lastes ned som egen fil, og som ikke er en del av Onix-posten. Tilsvarer kode 17 i liste 153
40
158 43 Bibliografi
Komplett liste over forfatterens/-nes bøker, tilgjengelig som egen fil
44
158 44 Sammendrag
Formelt sammendrag av innhold (vanligvis brukt for akademisk eller vitenskapelig innhold)
46
158 45 Midlertidig bilde
Bilde som kan brukes til markesføringsformål istedenfor et omslagsbilde, KUN der omslagsbildet ikke er tilgjengelig. Vanligvis består denne denne typen bilder av logoer, kunstneriske illustrasjoner eller et uferdig omslagsbilde. Avsender bør sikre at dette bildet fjernes fra Onix-posten så snart et omslagsbilde er tilgjengelig. Mottakere må sikre at dette bildet erstattes av omslagsbildet når dette leveres
46
158 46 Regler eller instruksjoner
F.eks. for et spill eller et produkt med flere deler/ulikt innhold
48
158 99 Lisens
UTGÅTT - bruk <EpubLicense>
22 24

versjonsdetaljer