ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
156 Sitert innhold – type
Bruk med <CitedContentType> <x430>
10
156 01 Anmeldelse
Fulltekst
10
156 02 Bestselgerliste 10
156 03 Nevnt i media
Ikke anmeldelser
10
156 04 ‘One locality, one book’ program
For bruk i USA
10
156 05 Redigert liste
F.eks. liste over årets beste bøker, 25 bøker du må ha lest
37

versjonsdetaljer