ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
155 Datotyper
Bruk med <ContentDateRole> <x429>
10
155 01 Utgivelsesdato
Utgivelsesdato for produktet eller <SupportingResource>
10
155 04 Kringkastingsdato
Dato for når et TV- eller radioprogram var eller vil bli sendt
10
155 14 Fra og med-dato
For produktet eller <SupportingResource>. Innholdet har sperrefrist fram til denne datoen
10
155 15 Til og med-dato
For produktet eller <SupportingResource>
10
155 17 Sist oppdatert
Dato for når en ressurs sist var endret eller oppdatert
10
155 24 Fra-til dato
Brukes med f.eks. datoformat 06
16
155 27 Tilgjengelig fra
Dato for når <SupportingResource> er tilgjengelig for nedlasting
20
155 28 Tilgjengelig til
Siste dag <SupportingResource> er tilgjengelig for nedlasting. Merk at dette ikke betyr at den ikke kan vises etter denne datoen. Dersom dette skal uttrykkes, bruk kode 15
20
155 31 Associated start date
Start date referenced by the supporting resource, for example, the ‘earliest exam date’ for an official recommendation
38
155 32 Associated end date
End date referenced by the supporting resource, for example, the ‘latest exam date’ for an official recommendation
38

versjonsdetaljer