ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
155 Datotyper
Bruk med <ContentDateRole> <x429>
10
155 01 Utgivelsesdato
Anslått utgivelsesdato for <SupportingResource>
10
155 04 Kringkastingsdato
Dato får når et TV- eller radioprogram ble eller kommer til å bli sendt/kringkastet
10
155 14 Fra og med-dato
Fra denne datoen kan et innholdselement eller en tilleggsressurs brukes eller refereres til. Innholdet er underlagt sperrefrist fram til denne datoen
10
155 15 Til og med-dato
Et innholdselement eller en tilleggsressurs kan refereres til eller brukes fram til denne datoen
10
155 17 Sist oppdatert
Dato for når en ressurs sist ble endret eller oppdatert
10
155 24 Fra-til dato
Kombinerer fra dato og til dato for å definere en periode (datoene er fra og med-til og med). Brukes for eksempel med datoformat 06
16
155 27 Tilgjengelig fra
Dato for når en tilleggsressurs er tilgjengelig for nedlasting. Merk at denne datoen impliserer at ressursen umiddelbart kan vises, bortsett fra når fra dato (kode 14) også sendes, og denne er lenger fram i tid enn Tilgjengelig fra-datoen
20
155 28 Tilgjengelig til
En tilleggsressurs er tilgjengelig for nedlasting fram til denne datoen. Merk at denne datoen ikke betyr at ressursen må fjernes for visning for det aktuelle publikummet på denne datoen – for dette, bruk Til dato (kode 15)
20
155 31 Associated start date
Start date referenced by the supporting resource, for example, the ‘earliest exam date’ for an official recommendation
38
155 32 Associated end date
End date referenced by the supporting resource, for example, the ‘latest exam date’ for an official recommendation
38

versjonsdetaljer