ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
154 Innhold – målgruppe
Bruk med <ContentAudience> <x427>
10
154 00 Uten restriksjoner
Ikke begrenset til et spesielt publikum
10
154 01 Restriksjoner
Distribueres etter avtale mellom de partene som utveksler ONIX (denne koden sendes for å dekke applikasjoner hvor ONIX-innholdet inkluderer materiale som ikke er for generell distribusjon
10
154 02 Bokbransjen
Distributører, bokhandlere, forlagsansatte osv.
10
154 03 Sluttkunder 10
154 04 Bibliotekarer 10
154 05 Lærere 10
154 06 Studenter 10
154 07 Presse
Presse / media
10
154 08 Shopping comparison service
Hvor det er krav om en spesielt formatert beskrivelse for dette pulikummet
10
154 09 Søkemotorindeks
Tekst som ikke er ment for visning, men som kan brukes (i tillegg til annen tekst) til indeksering og søk
32

versjonsdetaljer