ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
154 Innhold – målgruppe
Bruk med <ContentAudience> <x427>
10
154 00 Uten restriksjoner
Hvilket som helst publikum
10
154 01 Restriksjoner
Distribueres etter avtale mellom partene i Onix-utvekslinga
10
154 02 Bokbransjen
Distributører, forhandlere, utgivers egne ansatte osv.
10
154 03 Sluttkunder 10
154 04 Bibliotekarer 10
154 05 Lærere 10
154 06 Studenter 10
154 07 Presse
Presse eller andre medieinstitusjoner
10
154 08 Shopping comparison service
Hvor en beskrivelse i et eget format er påkrevd for dette publikummet
10
154 09 Søkemotorindeks
Teksten er ikke ment for visning, men kan brukes til indeksering og søk (i tillegg til andre tekstelementer uten samme restriksjon)
32

versjonsdetaljer