ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
153 Teksttype
Bruk med <TextType> <x426>
10
153 01 Senderdefinert tekst
Brukes for tekst som ikke faller inn under noen av de andre kodene. Brukes bl.a. for bibliografisk note
10
153 02 Kort beskrivelse
Kort beskrivelse av produktet
10
153 03 Forlagsomtale
Forlagets egen tekst om produktet. Denne koden brukes til forlagets omtale, uavhengig av omtalens lengde
10
153 04 Innholdsfortegnelse
Brukes som innholdsfortegnelse som sendes som et enkelt tekstfelt, som kan, men ikke nødvendigvis innholder strukturen uttrykt som XHTML
10
153 05 Beskrivende blurb
Beskrivende blurb (den viktigste, dersom det er flere) hentet fra omslagets bakside og/eller innbretter
10 43
153 06 Sitat fra anmeldelse
Sitat hentet fra en anmeldelse av produktet, hvor det ikke er nødvendig å skille på ulike utgaver
10
153 07 Sitat fra anmeldelse av tidligere utgave
Sitat hentet fra en anmeldelse av en tidligere utgave av verket
10
153 08 Sitat fra anmeldelse av tidligere verk
Sitat hentet fra anmeldelse av et tidligere verk av den samme forfatteren/de samme forfatterne eller som er i samme serie
10
153 09 Blurb
Sitat, vanligvis av en kjendis for å markedsføre ei ny bok, ikke fra en anmeldelse
10
153 10 Markedsførende overskrift
Overskrift. Setning ment brukt til markedsføring og som overskrift til en beskrivelse av produktet
10
153 11 Egenskap/særpreg
Tekst som beskriver et særpreg eller en karakteristisk egenskap ved produktet, som forlaget ønsker å framheve i markedsføringsøyemed
10 22
153 12 Biografisk tekst
Tekst som omhandler alle bidragsytere – IKKE knyttet til en enkelt bidragsyter
10
153 13 Informasjon fra forlaget
Informasjon fra forlaget for å oppfylle kontraktuelle forpliktelser, som f.eks. en fraskrivningsklausul eller annen juridisk informasjon. Merk at selv om denne informasjonen sendes i ONIX-posten, betyr ikke det at mottakeren er forpliktet til å reprodusere den
10
153 14 Utdrag
Et kort utdrag fra verket
10
153 15 Register
Brukes når registeret sendes som et enkelt tekstfelt. Kan være strukturert ved bruk av XHTML
17
153 16 Kort beskrivelse av samling/serie (collection)
Av serien som produktet er en del av. Maks 350 tegn
17
153 17 Beskrivelse av samling/serie (collection)
Av serien som produktet er en del av.
17
153 18 Ny egenskap/nytt særpreg
Som kode 11, men blir brukt for en ny egenskap som er spesiell for denne utgaven eller versjonen
22
153 19 Versjonshistorie 22
153 20 Open access statement
Short summary statement of open access status and any related conditions (eg “Open access – no commercial use”), primarily for marketing purposes. Should always be accompanied by a link to the complete license (see code 99 in List 158)
22
153 21 Digital exclusivity statement
Short summary statement that the product is available only in digital formats (eg ‘Digital exclusive’). If a non-digital version is planned, <ContentDate> should be used to specify the date when exclusivity will end (use content date role code 15). If a non-digital version is available, the statement should not be included
28
153 22 Offisiell anbefaling
F.eks. en anbefaling fra et utdanningsdepartement eller en annen offentlig institusjon. Bruk <Text> for å oppgi detaljer og bruk helst <TextSourceCorporate> for å navngi institusjonen som har gitt anbefalingen
29
153 23 JBPA description
Short description in format specified by Japanese Book Publishers Association
32
153 24 schema.org snippet
JSON-LD snippet suitable for use within an HTML <script type="application/Id+json"> tag, containing structured metadata suitable for use with schema.org
36
153 25 Errata 39
153 26 Introduksjon
Introduksjon, forord osv., sendt som et enkelt tekstfelt, som kan være strukturert i XHTML
40
153 27 Annen beskrivende blurb
Annen beskrivende blurb hentet fra omslagets bakside og/eller innbretter, brukes kun dersom det er to separate tekster og hovedteksten er inkludert ved å bruke kode 05
43
153 28 Komplett rolle- og krediteringsliste
Brukes for hørespill, filmer osv.
43
153 29 Bibliografi
Komplett liste over forfatterens/forfatternes bøker, sendt som et tekstfelt som kan være strukturert ved bruk av (X)HTML
44

versjonsdetaljer