ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
153 Teksttype
Bruk med <TextType> <x426>
10
153 01 Senderdefinert tekst
Brukes kun for tekst som ikke skal distribueres til allmennheten eller som ikke kan kodes med andre koder
10
153 02 Kort beskrivelse
Maks. 350 tegn
10
153 03 Forlagsomtale
Ingen restriksjoner på tekstlengden
10
153 04 Innholdsfortegnelse
Brukes når innholdsfortegnelsen sendes som et tekstfelt (strukturen kan være uttrykt i XHTML)
10
153 05 Beskrivende blurb
Blurb hentet fra bokas omslag, se også kode 27
10 50
153 06 Sitat fra anmeldelse
Sitat hentet fra en anmeldelse av produktet, hvor man ikke trenger å ta hensyn til ulike utgaver
10
153 07 Sitat fra anmeldelse av tidligere utgave
Sitat hentet fra en anmeldelse av ei tidligere utgave av produktet
10
153 08 Sitat fra anmeldelse av tidligere verk
Sitat hentet fra en anmeldelse av et tidligere verk av forfatteren/-ne eller i den samme serien
10
153 09 Blurb
Sitat, som oftest av en kjendis eller en annen forfatter, som promoterer boka (ikke hentet fra en anmeldelse)
10
153 10 Markedsførende overskrift
Markedsførende tekst som er ment brukt som overskrift for en beskrivelse av produktet
10
153 11 Egenskap/særpreg
Tekst som beskriver egenskaper ved produktet som utgiver ønsker å framheve for markedsføringsformål
10 22
153 12 Biografisk tekst
Tekst som omhandler alle bidragsyterne - IKKE lenket til en enkelt bidragsyter
10
153 13 Informasjon fra forlaget
En uttalelse fra utgiver som kan omhandle kontraktbetingelser av ulike typer
10
153 14 Utdrag
Et kort uttdrag fra verkets tekst
10
153 15 Register
Brukes når registeret sendes som et tekstfelt (strukturen kan være uttrykt i XHTML)
17
153 16 Kort beskrivelse av samling/serie (collection)
(som produktet er en del av). Maks. 350 tegn
17
153 17 Beskrivelse av samling/serie (collection)
(som produktet er en del av). Ingen restriksjoner på tekstlengden
17
153 18 Ny egenskap/nytt særpreg
Som kode 11, men for en egenskap som er ny i denne utgaven eller versjonen
22
153 19 Versjonshistorie 22
153 20 Open access statement
Kort tekst om open access og eventuelle betingelser knyttet til dette (f.eks. Open access - ikke tillatt for kommersiell bruk), først og fremst for markedsføringsformål. Bør følges av lenke til fullstendige lisensbetingelser (se <EpubLicense> eller kode 99 i liste 158)
22
153 21 Digital exclusivity statement
Kort tekst om at produktet kun er tilgjengelig i digitale formater
28
153 22 Offisiell anbefaling
F.eks. anbefaling eller godkjenning fra et departement eller andre offisielle institusjoner/organisasjoner. Bruk <Text> til å angi detaljer og bruk helst <TextSourceCorporate> til å angi hvem som har gitt anbefalinga
29
153 23 JBPA description
For bruk i Japan
32
153 24 schema.org snippet
JSON-LD-snippet for bruk i en HTML <script type="application/ld+json"> tagg, inneholder strukturerte metadata for bruk med schema.org
36
153 25 Errata 39
153 26 Introduksjon
Introduksjon, forord eller annet tekstmateriale som er plassert før produktets hovedtekst og som er sendt som et tekstfelt (strukturen kan være uttrykt i XHTML)
40
153 27 Annen beskrivende blurb
Andre blurber hentet fra bokas omslag, brukes kun dersom det er flere blurber, og den viktigste av dem er angitt i posten med kode 05
43 50
153 28 Komplett rolle- og krediteringsliste
Brukes for lydbøker som inneholder dramatiseringer/hørespill, film osv., hvor rolle- og krediteringsliste er sendt som et tekstfelt (strukturen kan være uttrykt i XHTML)
43
153 29 Bibliografi
Komplett liste over forfatterens/-nes bøker sendt som et tekstfelt (strukturen kan være uttrykt i (X)HTML)
44
153 30 Sammendrag
Formelt sammendrag av innhold (vanligvis brukt for akademisk eller vitenskapelig innhold)
46
153 31 Regler eller instruksjoner
F.eks. for et spill eller et produkt med flere deler/ulikt innhold
48
153 32 Innholdsoversikt
F.eks. for et spill eller ei pakke. Merk: bruk kode 04 for innholdsfortegnelsen i ei bok
50

versjonsdetaljer