ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
151 Bidragsyter – sted
Bruk med <ContributorPlaceRelator> <x418>
9
151 00 Forbundet med
For å uttrykke en ukjent relasjonstype (for bruk når man angir Onix 2.1 data i Onix 3.0)
50
151 01 Født i 9
151 02 Døde i 9
151 03 Bodde tidligere i 9
151 04 Bor i 9
151 05 Utdannet i 9
151 06 Arbeidet i 9
151 07 Blomstret i
(‘Floruit’)
9
151 08 Innbygger i
Eller nasjonalitet. Kun for bruk med landkoder
20
151 09 Registrert i
Stedet hvor er organisasjon er registrert
46
151 10 Opererer fra
Stedet en organisasjon eller en del av en organisasjon har sete eller opererer fra
46

versjonsdetaljer