ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
150 XM Pakke (i eske)
Pakke hvor enkeltproduktene er ment for salg enkeltvis. ISBN og format for enkeltproduktene angis i <ProductPart>. For produkter som er plastpakket enkeltvis for sluttkundesalg, bruk SD
27

versjonsdetaljer