ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
150 SD Produkt bestående av flere enkeltprodukter, plastpakket
Formatet til enkeltproduktene angis i <ProductPart>. Bruk kode XL for plastpakkede produkter hvor innholdet er ment delt opp og solgt enkeltvis
9 41

versjonsdetaljer