ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
150 PM Mappe
Mappe som inneholder løse ark. Det er foretrukket at denne typen produkter kodes ut fra innholdet, og at mappe angis i <ProductPackaging> med koder fra liste 80, men dersom det ikke er mulig kan produktet registeres som mappe

versjonsdetaljer