ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
150 PL Minnebok
Minnebok (f.eks. fødselsdagbok, babybok). Der det er nødvendig kan kodene P201-P204 brukes i <ProductFormDetail> for å angi innbinding

versjonsdetaljer