ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
150 PJ Postkort
Bok med postkort som kan rives ut (som oftest med perforerte sider), eller pakker med postkort. Inkluderer gratulasjonskort. For postkort bøker, kan man der det er nøvdendig bruke kodene P201-204 i <ProductFormDetail> for å angi innbinding
48

versjonsdetaljer