ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
150 LC Digitalt produkt, lisenskode
Lisens for digitalt produkt som leveres digitalt og gir tilgang på en kode som gir kjøper tilgang til å aktivere, oppgradere eller utvide lisensen
10

versjonsdetaljer