ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
150 BN Utdrag, del av større verk
En del av et verk som er utgitt med et eget ISBN og som er ment å samles og bindes inn til ei komplett bok
6

versjonsdetaljer