ONIX kodelister, utgave 45

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
150 Produktform
Bruk med <ProductForm> <b012>
9
150 AH Lyd- og data-CD
Audio compact disc with part CD-ROM content, also termed CD-Plus or Enhanced-CD: use for ‘Blue book’ and ‘Yellow/Red book’ two-session discs
2

versjonsdetaljer