ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
15 Titteltype
Bruk med <TitleType> <b202>
15 07 Tematisk tittel til en tidsskriftsutgave
Kun for tidsskrifter: når ei tidsskriftsutgave er eksplisitt om et spesifikt emne

versjonsdetaljer