ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
15 Titteltype
Bruk med <TitleType> <b202>
15 01 Fullstendig tittel (bok eller serie)
Hele tittelen, uten forkortelser eller lignende Når en tittel alene ikke er distinkt, kan elementer hentes fra serietittel og -nummer for å lage en distinkt tittel. Når en utgave er en sammenstilling som inneholder flere verk av samme forfatter og det ikke er en egen tittel på utgivelsen, kan en distinkt tittel lages ved å sammenstille de individuelle titlene med passende skilletegn, som i Pride and prejudice / Sense and sensibility / Northanger Abbey

versjonsdetaljer