ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
15 Titteltype
Bruk med <TitleType> <b202>
15 00 Udefinert
15 01 Fullstendig tittel (bok eller serie)
Hele tittelen, uten forkortelser eller lignende Når en tittel alene ikke er distinkt, kan elementer hentes fra serietittel og -nummer for å lage en distinkt tittel. Når en utgave er en sammenstilling som inneholder flere verk av samme forfatter og det ikke er en egen tittel på utgivelsen, kan en distinkt tittel lages ved å sammenstille de individuelle titlene med passende skilletegn, som i Pride and prejudice / Sense and sensibility / Northanger Abbey
15 02 ISSN-nøkkeltittel for tidskrift
Kun for tidsskrifter/seriepublikasjoner
15 03 Originaltittel
For oversatte bøker
15 04 Tittelakronym
Kun for tidsskrifter: JACM = Journal of the Association for Computing Machinery
15 05 Forkortet tittel
En forkortet form av titteltype 01
15 06 Tittel på annet språk
En oversettelse av titteltype 01 til et annet språk
15 07 Tematisk tittel til en tidsskriftsutgave
Kun for tidsskrifter: når ei tidsskriftsutgave er eksplisitt om et spesifikt emne
15 08 Tidligere tittel
Når ei bok eller tidskriftsutgave tidligere har blitt publisert med en annen tittel
15 10 Distributørens tittel
For bøker: tittelen i distributørens system. Ofte ikke komplett og kan ha elementer som ikke er del av tittelen
4
15 11 Alternativ tittel på omslaget
En alternativ tittel på bokas omslag (forskjellig fra tittelsiden)
7
15 12 Alternativ tittel på baksiden
En alternativ tittel på baksiden (forskjellig fra tittelsiden)
7
15 13 Utvidet tittel
En utvidet tittelform på en skolebok med f.eks. trinn og andre detaljer som gir mening hvor det ellers bare ville ha stått fag. Denne type tittel er påkrevet ved registrering ved det spanske ISBN-kontoret
7
15 14 Alternativ tittel
En alternativ tittele som brukes om boka, uavhengig av om tittelen forekommer på boka
25

versjonsdetaljer