ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
149 Tittelnivå
Bruk med <TitleElementLevel> <x409>
9
149 02 Samlingsnivå (øverste nivå)
Tittelelementet inneholder tittelelementet til en bibliografisk samling / serie på toppnivå
9

versjonsdetaljer