ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
149 Tittelnivå
Bruk med <TitleElementLevel> <x409>
9
149 01 Produkt
Tittelelementet inneholder tittelen til et enkeltprodukt
9
149 02 Samlingsnivå (øverste nivå)
Tittelelementet inneholder tittelelementet til en bibliografisk samling / serie på toppnivå
9
149 03 Samlingsnivå (underordnet nivå)
Tittelelementet referer til et mellomnivå i en bibliografisk serie/samling som inneholder to eller flere underserier
9
149 04 Innholdselement
Tittelelementet refererer til et innholdselement i et produkt, dvs. et verk inkludert i ei samleutgave (eng. omnibus), eller et kapittel i ei bok. Brukes vanligvis kun for titler i <ContentItem> (Block 3)
10 44
149 05 Merkevarenavn
Tittelemenetet navngir en merkevare, hvor denne dekker flere serier og produktformater, og muligens også flere forlag og utgivere
19
149 06 Samlingsnivå (tredje nivå)
Tittelelementet referer til et mellomnivå i en bibliografisk serie/samling som som er et undernivå av en underserie
27

versjonsdetaljer