ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
148 Samlingstype (serier)
Bruk med <CollectionType> <x329>
9
148 10 Forlagsserie / Forlagsdefinert samling
Samlinga / serien er en bibliografisk serie som er definert og identifisert av forlaget, enten på selve produktet eller i produktinformasjonen som forlaget har tilgjengeliggjort. En serie kan være nummerert eller unummerert, og bøkene har ofte et felles tema, handling (person, tid, sted), design eller forfatterskap
9 27

versjonsdetaljer