ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
148 Samlingstype (serier)
Bruk med <CollectionType> <x329>
9
148 00 Uspesifisert (standard)
Collection type er ikke angitt
9
148 10 Forlagsserie / Forlagsdefinert samling
Samlinga / serien er en bibliografisk serie som er definert og identifisert av forlaget, enten på selve produktet eller i produktinformasjonen som forlaget har tilgjengeliggjort. En serie kan være nummerert eller unummerert, og bøkene har ofte et felles tema, handling (person, tid, sted), design eller forfatterskap
9 27
148 11 Collection éditoriale
Samlinga / serien er en bibliografisk serie som er definert og identifisert av forlaget, enten på selve produktet eller i produktinformasjonen som forlaget har tilgjengeliggjort, hvor bøkene i serien IKKE har en gitt leserekkefølge, felles tema, handling, stil eller forfatterskap, og er gruppert sammen først og fremst ut fra markedsføringsformål. Først og fremst brukt i Frankrike for å skille mellom ‘série’ (kode 10) og ‘collection’ (kode 11), og hvor collection éditoriale ikke er et forlag (imprint)
27
148 20 Annen tilknytning / Tillagt samling
Samlinga er definert av metadataleverandøren
9

versjonsdetaljer