ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
147 Enhetstyper
Bruk med
    • <EpubUsageUnit> <x321>
    • <PriceConstraintUnit> <x531>
9
147 08 Prosentandel av tidsperiode
Maksimum prosentandel av det totale innholdet som kan brukes i en gitt tidsperiode. Tidsperioden angis i en annen <EpubUsageLimit> <Quantity>
11

versjonsdetaljer