ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
147 Digitale publikasjoner – enhetstyper
Bruk med
    • <EpubUsageUnit> <x321>
    • <PriceConstraintUnit> <x531>
9
147 01 Kopier
Maximum number of copies that may be made of a permitted extract
9
147 02 Tegn
Maximum number of characters in a permitted extract for a specified usage
9
147 03 Ord
Maximum number of words in a permitted extract for a specified usage
9
147 04 Sider
Maximum number of pages in a permitted extract for a specified usage
9
147 05 Prosent
Maximum percentage of total content in a permitted extract for a specified usage
9
147 06 Enheter
Maximum number of devices in ‘share group’
9
147 07 Samtidige brukere
Maximum number of concurrent users. NB where the number of concurrent users is specifically not limited, set the number of concurrent users to zero
9 15
147 15 Brukere
Maximum number of licenced individual users, independent of concurrency of use
40
147 19 Samtidige skoleklasser
En skoleklasse er ei gruppe elever som deltar i en gitt klasse eller undervisningssituasjon/-time og som vanligvis mottar undervisning som ei gruppe
45
147 20 Skoleklasser
Antall skoleklasser, uavhengig av samtidig bruk
45
147 08 Prosentandel av tidsperiode
Maximum percentage of total content which may be used in a specified usage per time period; the time period being specified as another EpubUsageQuantity
11
147 09 Dager
Maximum time period in days (beginning from product purchase or activation)
11 36
147 13 Uker
Maximum time period in weeks
17
147 14 Måneder
Maximum time period in months
17
147 16 Timer, minutter og sekunder
Maximum about of time in hours, minutes and seconds allowed in a permitted extract for a specified usage, in the format HHHMMSS (7 digits, with leading zeros if necessary)
42
147 27 Days (fixed start)
Maximum time period in days (beginning from the product publication date). In effect, this defines a fixed end date for the license independent of the purchase or activation date
36
147 28 Weeks (fixed start)
Maximum time period in weeks
36
147 29 Months (fixed start)
Maximum time period in months
36
147 10 Ganger
Maximum number of times a specified usage event may occur (in the lifetime of the product)
11
147 22 Ganger pr dag
Maximum frequency a specified usage event may occur (per day)
36
147 23 Ganger pr måned
Maximum frequency a specified usage event may occur (per month)
35
147 24 Ganger pr år
Maximum frequency a specified usage event may occur (per year)
35
147 21 Punkt pr tomme
Maximum resolution of printed or copy/pasted extracts
28
147 26 Punkt pr cm
Maximum resolution of printed or copy/pasted extracts
36
147 11 Startside for tillatt bruk
Page number where allowed usage begins. <Quantity> should contain an absolute page number, counting the cover as page 1. (This type of page numbering should not be used where the e-publication has no fixed pagination). Use with (max number of) Pages, Percentage of content, or End page to specify pages allowed in Preview
14
147 12 Sluttside for tillatt bruk
Page number at which allowed usage ends. <Quantity> should contain an absolute page number, counting the cover as page 1. (This type of page numbering should not be used where the e-publication has no fixed pagination). Use with Start page to specify pages allowed in a preview
14
147 17 Starttid for tillatt bruk
Time at which allowed usage begins. <Quantity> should contain an absolute time, counting from the beginning of an audio or video product, in the format HHHMMSS or HHHMMSScc. Use with Time, Percentage of content, or End time to specify time-based extract allowed in Preview
42 44
147 18 Sluttid for tillatt bruk
Time at which allowed usage ends. <Quantity> should contain an absolute time, counting from the beginning of an audio or video product, in the format HHHMMSS or HHHMMSScc. Use with Start time to specify time-based extract allowed in Preview
42 44
147 98 Valid from
The date from which the usage constraint applies. <Quantity> is in the format YYYYMMDD
46
147 99 Valid to
The date until which the usage constraint applies. <Quantity> is in the format YYYYMMDD
46

versjonsdetaljer