ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
147 Digitale publikasjoner – enhetstyper
Bruk med
    • <EpubUsageUnit> <x321>
    • <PriceConstraintUnit> <x531>
9
147 01 Kopier
Maks antall kopier som kan lages av et tillatt utdrag
9
147 02 Tegn
Maks antall tegn som er tillatt brukt i et utdrag for spesifisert bruk
9
147 03 Ord
Maks antall ord som er tillatt brukt i et utdrag for spesifisert bruk
9
147 04 Sider
Maks antall sider som er tillatt brukt i et utdrag for spesifisert bruk
9
147 05 Prosent
Maks prosentandel av det totale innholdet som er tillatt brukt i et utdrag for spesifisert bruk
9
147 06 Enheter
Maks antall enheter i ei gruppe
9
147 07 Samtidige brukere
Maks antall samtidige brukere. NB: dersom antall samtidige brukere ikke er spesifikt begrenset, sett antall samtidige brukere til null
9 15
147 15 Brukere
Maksimum antall lisensierte individuelle brukere, uavhengig av antallet samtidige brukere
40
147 08 Prosentandel av tidsperiode
Maks prosentandel av det totale innholdet som er tillatt brukt et antall ganger innen en tidsperiode: tidsperioden spesifiseres i <EpubUsageQuantity>
11
147 09 Dager
Maks lengde på tidsperiode, angitt i dager (starter da produktet kjøpes eller aktiveres)
11 36
147 13 Uker
Maks lengde på tidsperiode, angitt i uker
17
147 14 Måneder
Maks lengde på tidsperiode, angitt i måneder
17
147 16 Timer, minutter og sekunder
Maks lengde på tidsperiode, angitt i timer, minutter og sekunder for et utdrag ment for en spesifikk bruk, i formatet HHHMMSS
42
147 27 Days (fixed start)
Maks lengde på tidsperiode, angitt i dager (starter fra produktets utgivelsesdato). I praksis betyr dette at en sluttdato for lisensen blir definert, uavhengig av kjøpstidspunktet eller aktiveringsdatoen
36
147 28 Weeks (fixed start)
Maks lengde på tidsperiode, angitt i uker
36
147 29 Months (fixed start)
Maks lengde på tidsperiode, angitt i måneder
36
147 10 Ganger
Maks antall ganger en spesifisert bruk kan forekomme
11
147 22 Ganger pr dag
Maksimum frekvens for spesifisert bruk (pr dag)
36
147 23 Ganger pr måned
Maksimum frekvens for spesifisert bruk (pr måned)
35
147 24 Ganger pr år
Maksimum frekvens for spesifisert bruk (pr år)
35
147 21 Punkt pr tomme
Maksimum oppløsning på utskrift av eller kopiert/limt inn utdrag
28
147 26 Punkt pr cm
Maksimum oppløsning på utskrift av eller kopiert/limt inn utdrag
36
147 11 Startside for tillatt bruk
Sidetall som angir hvor tillatt bruk starter. <Quantity> bør inneholde det totale sideantallet, hvor omslaget regnes som side 1 (Denne typen sidenummerering bør ikke brukes for epublikasjoner som ikke har fast sideangivelse). Brukes med (maks antall) sider, prosentandel av innholdet, eller sidetall for siste side for å spesifisere hvilke sider som er tillatt for forhåndsvisning
14
147 12 Sluttside for tillatt bruk
Sidetall som angir når tillatt bruk slutter. <Quantity> bør inneholde det totale sideantallet, hvor omslaget regnes som side 1 (Denne typen sidenummerering bør ikke brukes for epublikasjoner som ikke har fast sideangivelse). Brukes med startside for å spesifisere hvilke sider som er tillatt brukt for forhåndsvisning
14
147 17 Starttid for tillatt bruk
Tidspunkt for når tillatt bruk starter. <Quantity> bør inneholde det spesifikke tidspunktet, med oppstart fra starten av et lyd- eller videoprodukt, i formatet HHHMMSS eller HHHMMSScc. Brukes med antall ganger, prosentandel av innholdet eller sluttidspunkt for å angi et tidsavgrenset utdrag som er tillatt i forhåndsvisning
42 44
147 18 Sluttid for tillatt bruk
Tidspunkt for når tillatt bruk slutter. <Quantity> bør inneholde det spesifikke tidspunktet, med oppstart fra starten av et lyd- eller videoprodukt, i formatet HHHMMSS eller HHHMMSScc. Brukes med starttid for å spesifisere lengden på utdraget som er tillatt i forhåndsvisning
42 44

versjonsdetaljer