ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
147 Enhetstyper
Bruk med
    • <EpubUsageUnit> <x321>
    • <PriceConstraintUnit> <x531>
9
147 01 Kopier
Maksimum antall kopier som det kan lages av et utdrag
9
147 02 Tegn
Maksimum antall tegn som kan være med i et utdrag for en spesifikk bruk
9
147 03 Ord
Maksimum antall ord som kan være med i et utdrag for en spesifikk bruk
9
147 04 Sider
Maksimum antall sider som kan være med i et utdrag for en spesifikk bruk
9
147 05 Prosent
Maksimum prosentandel av det totale innholdet som kan være med i et utdrag for en spesifikk bruk
9
147 06 Enheter
Maksimum antall enheter i ei ‘dele-gruppe’
9
147 07 Samtidige brukere
Maksimum antall samtidige brukere
9 15
147 15 Brukere
Maksimum antall lisensierte individuelle brukere, uavhengig av samtidig bruk
40
147 19 Samtidige skoleklasser
En skoleklasse er ei gruppe elever som deltar i en gitt klasse eller undervisningssituasjon/-time og som vanligvis mottar undervisning som ei gruppe
45
147 20 Skoleklasser
Antall skoleklasser, uavhengig av samtidig bruk
45
147 08 Prosentandel av tidsperiode
Maksimum prosentandel av det totale innholdet som kan brukes i en gitt tidsperiode. Tidsperioden angis i en annen <EpubUsageLimit> <Quantity>
11
147 09 Dager
Maksimum tidsperiode i dager (starter ved kjøp eller aktivering av produktet)
11 36
147 13 Uker
Maksimum tidsperiode i uker
17
147 14 Måneder
Maksimum tidsperiode i måneder
17
147 16 Timer, minutter og sekunder
Maksimum tidsperiode i timer, minutter og sekunder i formatet HHHMMSS (7 siffer, foranstilte nuller dersom det er nødvendig)
42
147 27 Dager (fast start)
Maksimum tidsperiode i dager (starter ved produktets utgivelsesdato). Dette definerer en fast sluttdato for lisensen, uavhengig av kjøpstidspunktet
36
147 28 Uker (fast start)
Maksimum tidsperiode i uker (starter ved produktets utgivelsesdato). Dette definerer en fast sluttdato for lisensen, uavhengig av kjøpstidspunktet
36
147 29 Måneder (fast start)
Maksimum tidsperiode i måneder (starter ved produktets utgivelsesdato). Dette definerer en fast sluttdato for lisensen, uavhengig av kjøpstidspunktet
36
147 10 Ganger
Maksimum antall ganger en spesifisert bruk kan forekomme (i produktets levetid)
11
147 22 Ganger pr. dag
Maksimum frekvens for bruk pr dag
36
147 23 Ganger pr. måned
Maksimum frekvens for bruk pr måned
35
147 24 Ganger pr. år
Maksimum frekvens for bruk pr år
35
147 21 Punkt pr. tomme
Maksimum oppløsning for utskrift av eller kopi/lim inn av utdrag
28
147 26 Punkt pr. cm
Maksimum oppløsning for utskrift av eller kopi/lim inn av utdrag
36
147 11 Startside for tillatt bruk
Sidetall for hvor det er tillatt å starte bruk
14
147 12 Sluttside for tillatt bruk
Sidetall for hvor tillatt bruk slutter
14
147 17 Starttid for tillatt bruk
Tidspunkt for hvor det er tillatt å starte bruk
42 44
147 18 Sluttid for tillatt bruk
Tidspunkt for hvor tillatt bruk slutter
42 44
147 98 Gyldig fra
Datoen for når en restriksjon gjelder fra. <Quantity> har formatet YYYYMMDD
46
147 99 Gyldig til
Datoen for når en restriksjon gjelder til. <Quantity> har formatet YYYYMMDD
46

versjonsdetaljer