ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
146 Digitale publikasjoner – statustyper
Bruk med
    • <EpubUsageStatus> <x319>
    • <PriceConstraintStatus> <x530>
9
146 01 Ubegrenset 9
146 02 Tillatt, med begrensninger
Begrensning bør spesifiseres i <EpubUsageLimit> eller <PriceConstraintLimit>
9
146 03 Forbudt 9

versjonsdetaljer