ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
145 Digitale publikasjoner – brukstyper
Bruk med <EpubUsageType> <x318>
9
145 10 Forhåndvisning på lokasjon
Forhåndsvisning før kjøp kun dersom kunden befinner seg hos forhandler eller i biblioteket
44

versjonsdetaljer