ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
145 Digitale publikasjoner – brukstyper
Bruk med <EpubUsageType> <x318>
9
145 01 Forhåndsvisning
Forhåndsvisning før kjøp
9 50
145 02 Utskrift
Utskrift av et utdrag
9
145 03 Kopier/lim inn
Ta en digital kopi av et utdrag
9
145 04 Del
Deling av produktet på flere samtidige enheter, knyttet til samme konto. Også relevant for bibliotekbrukere som låner bøker og i abonnementsmodeller
9 33
145 05 Tekst til tale
Tekst til tale-funksjonalitet
9
145 06 Lån
Lån til en venn er tillatt. Kjøpers eksemplar blir utilgjengelig mens produktet er utlånt, bortsett fra dersom et antall samtidige lånere er spesifisert
12 33
145 07 Tidsbegrenset lisens
Lisensen for det digitale produktet er tidsbegrenset. Brukes med 02 fra liste 146 og enten en tidsperiode i dager, uker eller måneder eller en gyldig til-dato i <EpubUsageLimit>. Det kjøpte eksemplaret blir utilgjengelig når lisensperioden utløper
13 47
145 08 Fornyelse av lån
Maksimum antall ganger et lån kan fornyes til en enkelt enhet eller låner. Dersom grensen settes til 1, kan lånet ikke fornyes eller forlenges
32 37
145 09 Flerbrukerlisens
Lisensen for det digitale produktet er en flerbrukerlisens. Maksimum antall samtidige brukere bør angis i <EpubUsageLimit>
36
145 10 Forhåndvisning på lokasjon
Forhåndsvisning før kjøp kun dersom kunden befinner seg hos forhandler eller i biblioteket
44

versjonsdetaljer