ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
141 Barcode indicator
Bruk med <BarcodeType> <x312>
9
141 00 Not barcoded 9
141 01 Barcoded, scheme unspecified 9
141 02 GTIN-13 9
141 03 GTIN-13+5 (US dollar price encoded) 9
141 04 GTIN-13+5 (CAN dollar price encoded) 9
141 05 GTIN-13+5 (no price encoded) 9
141 06 UPC-12 (item-specific)
AKA item/price
9
141 07 UPC-12+5 (item-specific)
AKA item/price
9
141 08 UPC-12 (price-point)
AKA price/item
9
141 09 UPC-12+5 (price-point)
AKA price/item
9

versjonsdetaljer