ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
14 Text case flag
Bruk med
    • <TextCaseFlag> <b027>
    • @textcase
14 00 Undefined
Default
14 01 Sentence case
Initial capitals on first word and subsequently on proper names only, eg ‘The conquest of Mexico’
14 02 Title case
Initial capitals on first word and subsequently on all significant words (nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, subordinate conjunctions) thereafter. Unless they appear as the first word, articles, prepositions and coordinating conjunctions remain lower case, eg ‘The Conquest of Mexico’
14 03 All capitals
For example, ‘THE CONQUEST OF MEXICO’
44

versjonsdetaljer