ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
13 Identifikator for serie
Bruk med <CollectionIDType> <x344>
13 01 Proprietær
For eksempel forlagets egen ID for serien

versjonsdetaljer