ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
13 Identifikator for serie
Bruk med <CollectionIDType> <x344>
13 01 Proprietær
For eksempel forlagets egen ID for serien
13 02 ISSN
Internasjonalt standardnummer for periodikum
13 03 German National Bibliography series ID
Vedlikeholdes av Deutsche Bibliothek
13 04 German Books in Print series ID
Vedlikeholdes av VLB
1
13 05 Electre series ID
Vedlikeholdes av Electre Information, Frankrike
1
13 06 DOI
Digital Object Identifier
6
13 15 ISBN-13
Brukes kun dersom serien er tilgjengelig som et enkeltprodukt
15
13 22 URN
Uniform Resource Name
8
13 29 BNF Control number
French National Bibliography series ID. Identifiant des publications en série maintenu par la Biliothèque Nationale de France
24 36
13 35 ARK
Archival Resource Key, as URL (including the address of the ARK resolver provided by eg a national library)
36
13 38 ISSN-L
International Standard Serial Number ‘linking ISSN’, used when distinct from the serial ISSN. Unhyphenated, 8 digits
41

versjonsdetaljer