ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
12 Trade category
Bruk med <TradeCategory> <b384>
1
12 17 Podcast
Category of audio products typically distinguished by being free of charge (but which may be monetised through advertising content) and episodic. For use in ONIX 3.0 only
44

versjonsdetaljer