ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
12 Trade category
Bruk med <TradeCategory> <b384>
1
12 16 Beau-livre
Category of books, usually hardcover and of a large format (A4 or larger) and printed on high-quality paper, where the primary features are illustrations, and these are more important than text. Sometimes called ‘coffee-table books’ or ‘art books’ in English
42

versjonsdetaljer