ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
12 Trade category
Bruk med <TradeCategory> <b384>
1
12 07 US open market edition
An edition from a US publisher sold only in territories where exclusive rights are not held. Rights details should be carried in PR.21 (ONIX 2.1) OR P.21 (ONIX 3.0) as usual
3

versjonsdetaljer