ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
12 Trade category
Bruk med <TradeCategory> <b384>
1
12 04 Pocket book
In countries where recognised as a distinct trade category, eg France « livre de poche », Germany ,Taschenbuch‘, Italy «tascabile», Spain «libro de bolsillo»
2 39

versjonsdetaljer