ONIX kodelister, utgave 45

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
12 Trade category
Bruk med <TradeCategory> <b384>
1
12 02 Airport edition
In UK, an edition intended primarily for airside sales in UK airports, though it may be available for sale in other territories where exclusive rights are not held. Rights details should be carried in PR.21 (ONIX 2.1) OR P.21 (ONIX 3.0) as usual
2

versjonsdetaljer