ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
102 Utsalgssted – identifikatortype
Bruk med <SalesOutletIDType> <b393>
1
102 01 Proprietær
Proprietær liste med ID-er for forhandlere og andre utsalgstteder for sluttbrukersalg. Merk at <IDTypeName> er obligatorisk for proprietære ID-er
4
102 02 BIC sales outlet ID code
UTGÅTT- bruk kode 03
4 8
102 03 ONIX retail sales outlet ID code
Brukes sammen med ONIX-ID-er for forhandlere og andre utsalggsteder for sluttbrukersalg fra liste 139
8 32
102 04 GLN for forhandler/utsalgssted
13-sifret GS1 globalt lokasjonsnummer(tidligere EAN lokasjonsnummer)
44
102 05 SAN for forhandler/utsalgssted
7-sifret standardnummer for adresser i bokbransjen (US, UK etc)
44

versjonsdetaljer