ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
102 Utsalgssted – identifikatortype
Bruk med <SalesOutletIDType> <b393>
1
102 01 Proprietær
Merk at <IDTypeName> er obligatorisk med proprietære identifikatorer
4
102 03 ONIX retail sales outlet ID code
Bruk ID-er fra liste 139
8 32
102 04 GLN for forhandler/utsalgssted
13-sifret global location number (tidligere EAN location number)
44
102 05 SAN for forhandler/utsalgssted
7-sifret standardnummer (USA, Storbritannia osv.)
44

versjonsdetaljer