ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
1 Meldingstype
Bruk med <NotificationType> <a002>
1 89 Testpost
Posten kan prosesseres for testformål, men dataene bør forkastes. Avsender må sørge for at <RecordReference> ikke tilsvarer en tidligere sendt post med produksjonsdata
26

versjonsdetaljer