ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
1 Meldingstype
Bruk med <NotificationType> <a002>
1 88 Testoppdatering (blocks)
Kun ONIX 3.0. Posten kan prosesseres for testformål, men dataene bør forkastes. Avsender må forsikre seg om at <RecordReference> tilsvarer en tidligere sendt testpost
26

versjonsdetaljer