ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
1 Meldingstype
Bruk med <NotificationType> <a002>
1 08 Melding om salg av produkt
Melding om salg/overdragelse av et produkt fra en vareeier til en annen. Sendes fra den vareeier som selger
2

versjonsdetaljer