ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
1 Meldingstype
Bruk med <NotificationType> <a002>
1 05 Sletting
Brukes når man sender beskjed om å slette en post som tidligere er oversendt. Merk at kode for sletting IKKE skal brukes når et produkt ikke vil utkomme, blir utsolgt eller av andre grunnes ikke er i salg lenger: disse tilfellene skal behandles som endringer av Publishing status, og det er opp til mottakeren om posten skal beholdes eller slettes. Beskjed om sletting brukes bare når det en angitt grunn til at posten skal slettes. F.eks. at informasjon om produktet ble sendt ved en feil

versjonsdetaljer